Tanım: Sosyal İnovasyon Merkezi (CSI), yerel, ulusal, bölgesel ve küresel kuruluşlara olumlu bir değişiklik getirebilecek sosyal yeniliği teşvik etmeye odaklanan bir Araştırma ve Geliştirme kuruluşudur. Bu kuruluşlar arasında hükümetler, yerel idari kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari kuruluşlar ve eğitim kurumları yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir. CSI ekibi, açık fikirli, tam donanımlı araştırmacılar, girişimciler, proje yöneticileri, eğitmenler ve Bilgi Teknolojisi uzmanlarından oluşmaktadır. CSI, sosyal ihtiyaçları belirleme, uyarlanmış girişimleri tasarlama ve uygulama ve sürdürülebilir büyüme sağlama yeteneği ve kapasitesini kapsar. CSI ekibinin uzmanlık alanları geleneksel eğitim ve e-öğrenme alanlarındadır.
girişimcilik, start-up’lar, inovasyon, yaratıcılık, müzakereler, IP danışmanlık hizmetleri, sosyal sorumluluk, iş danışmanlığı çözümleri, veri analitiği, bilgi teknolojileri, proje yönetimi, proje değerlendirme hizmetleri, ürün doğrulama, eğitim ve bilgisayar oyunları. CSI, akademik kurumları, BT şirketlerini, kamu hizmetlerini, uluslararası kuruluşları, yeni kurulan şirketleri ve kamu hizmetlerini içeren geniş küresel ağından bilgi ve beceriler alır.

Web sitesi: https://csicy.com/

İletişim e-postaları: theodora.avraam@csicy.com (Theodora Avraam) & katerina@csicy.com (Katerina Theodoridou)