Tanım: MiR, etnik ve sosyal kökenleri ne olursa olsun ebeveynler, çocuklar ve gençlerden oluşan bir ağdır. MiR, çok kültürlü bir bakış açısıyla gündüz bakımı, okul, aile hayatı ve toplum hayatı ile ilgili konularda bilgi, danışmanlık ve destek sağlar. MiR ayrıca yetkililer ve toplumla yapılan toplantılarda bireysel grupların sözcüsü olarak hareket eder.

MiR’nin vizyonu, yaşam becerilerini, karşılıklı anlayışı ve herkes için eşit katılımı geliştirmeyi amaçlayan ebeveynler, çocuklar, gençler ve toplum arasında köprüler kurmaktır. Örgüt siyasi ve dini olarak bağımsızdır.

İlk MiR gruplarını kurma çalışmaları 2002 yılında başladı. O zamanlar MiR, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Ulusal Ebeveynler İlk ve Orta Öğretim Komitesi (FUG) tarafından yönetilen bir projenin parçasıydı. MiR gruplarının kurulması, yalnızca okullar ve belediyeler arasındaki bağlantıya odaklanmak yerine doğrudan velilere ulaşma stratejisinin bir parçasıydı. Bu projenin 2006’da sona ermesi planlandı, ancak MiR gruplarında aktif olan birçok ebeveyn, ağın devamını planlamak için birkaç kez bir araya gelerek projeye devam etmek için güçlü bir istek duydu. MiR daha sonra bağımsız bir organizasyon olarak kuruldu.

MiR’nin vizyonu, herhangi bir zamanda faaliyet gösteren kuruluşların ve yerel şubelerin proje türlerini belirler. Bugün, MiR çeşitli projelerle ilgilenmektedir, ancak ana odak noktaları ebeveynleri, gençleri ve çocukları okullar, anaokulları ve bir bütün olarak toplumla aktif olarak etkileşimde bulunmaları için güçlendirmektir. MiR’nin birçok projesi arasında, Ev Ödevi Yardımı en çok başarıya sahip olan bir girişimdir. Devam eden projelerin güncel bir listesi MiR’nin web sitesinde bulunabilir.

Web sitesi: www.mirnett.org

İletişim e-posta adresi: post@mirnett.org