Tanım:Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye’nin Manisa ilindeki eğitim otoritesidir ve ildeki eğitim etkinliklerinin oluşturulması, uygulanması, denetlenmesi ve yaygınlaştırılmasından sorumludur.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 17 ilçe eğitim müdürlüğü ve toplam 954 okul, 18 yetişkin ve halk eğitim merkezi ve 52 mesleki teknik eğitim kurumu bulunmaktadır. İldeki eğitim etkinliklerinin uygulanması, yönetimi, organizasyonu, planlaması, denetimi, geliştirilmesi ve finansmanından müdürlüğümüz sorumludur.
Ülkede geniş kitlelere ulaşmak için seminerler, eğitim kursları, toplantılar ve eğitim toplantıları sağlamaktan da sorumludur.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenenleri tüm insanlığın değerleriyle bütünleştirmeyi, mevcut ve olası sorunlara çözüm bulmanın yollarını aramayı amaçlamaktadır.

Web sitesi: manisa.meb.gov.tr/

Twitter :@il_mem_45

Facebook: @Manisameb

Instagram: @manisa_mem

İletişim e-posta adresi: sinemerdem08@hotmail.com