Tanım: INFODEF, Kalkınma ve Eğitimi Teşvik Enstitüsü, misyonu eğitim, kültür ve yenilik yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınmaya katkıda bulunan projeler tasarlamak ve yürütmek olan özel ve bağımsız bir Araştırma, Geliştirme ve Yenilik merkezidir.Merkez, mevcut sosyal ve ekonomik zorluklara yanıt veren ve toplumda gelecekteki amaç ve hedeflere ulaşmak için gereken değişiklikleri öngörmeyi ve yönlendirmeyi sağlayan yenilikçi araçlar, metodolojiler, ürünler ve hizmetler tasarlar ve geliştirir.
INFODEF’in ana uzmanlık alanlarından biri, gençler, göçmenler, düşük vasıflı yetişkinler, engelliler, suçlular ve diğer kişiler gibi belirli hedef gruplarla çalışan profesyonellerin faaliyetlerini desteklemek için yenilikçi metodolojiler ve araçlar tasarlamaktır.
INFODEF, Avrupa Komisyonu’nun Hayat Boyu Öğrenme, Erasmus+ veya Horizon 2020 programları tarafından finanse edilen gençlik, eğitim ve öğretime uygulanan yenilik alanında 55 Avrupa projesine katılmış veya koordine etmiştir.

Web sitesi: www.infodef.es

İletişim e-posta adresi:  m.fernandez@infodef.es (María Fernández)