TANIM:
CIEP, Hristiyan İşçi Hareketi’nin ve ANMC – Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes (+ 4 milyon üye) ve CSC – Hristiyan sendikalar Ulusal Konfederasyonu (+ 1,5 milyon bağlı kuruluş) ve JOC gençlik hareketi gibi kurucu örgütlerinin eğitim ve öğretim hizmetidir.
CIEP, Belçika’nın Fransızca konuşulan bölümünde genç ve yetişkin insanlara eğitim, eşlik etme ve duyarlılaştırma alanında faaliyet göstermekte, özellikle sosyal kuruluşların yöneticileri, çalışanları ve aktivistleri için bunun yanı sıra iş arayanlar, gençler, göçmenler, kadınlar gibi savunmasız kitleler için araçlar ve eğitim faaliyetleri (taban eğitim ve öğretim) sağlamaktadır.
CIEP, bir eğitim ve kültür hareketi olarak kültürel, ekonomik, sosyal ve politik konular hakkında bir dizi bilgi, animasyon, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirir. CIEP’in temel kaygısı, açık, çok kültürlü ve demokratik toplumların gelişimine katılan vatandaşlar ve paydaşlar olarak katılımlarında onlara yardımcı olacak gerekli araçları vererek bireyleri ve grupları güçlendirmektir. CIEP, sosyal ve profesyonel katılım, çok kültürlülük sorunları, arazi kullanım planlaması, yerel kalkınma, girişimcilik, yetişkinlerin entegrasyonu, sosyal turizm, cinsiyet eşitliği, sosyal ekonomi ve sorumlu tüketim, sürdürülebilirlik alanlarında uzmanlık geliştirmiştir.

Web sitesi:www.ciep.be

İletişim e-posta adresi: ettaoufik.fathi@moc.be