Tanım: Yerel paydaş sistemlerinin eylemleri için yönetim ve koordinasyon platformu, AGFE – Association de Gestion des Fonds Européens (Avrupa Fon Yönetimi Derneği) – eğitim, istihdam ve dahil etme alanındaki çeşitli kamu müdahalelerinin tutarlılığını ve etkinliğini güçlendirir. özellikle Avrupa Sosyal Fonu (ESF) ve Erasmus+ aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından desteklenen, yerel makamlardan Devlet ile mali yardım.

Web sitesi: https://www.agfe95.eu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/47906054/admin/
İletişim e-posta adresi: beatrice.martins@agfe95.eu