Be Creative! Projesi.

Performans Sanatları Aracılığıyla Yumuşak Becerilerin Geliştirilmesi – Yaratıcılık için ortaklıklar ve yetişkin eğitimi kapsamında Avrupa Erasmus+ programı (2020-2022) çerçevesine kayıtlıdır.

Daha fazla oku

Close

Projesi.

Be Creative! Projesi – Performans Sanatları Aracılığıyla Yumuşak Becerilerin Geliştirilmesi – Yaratıcılık için ortaklıklar ve yetişkin eğitimi kapsamında Avrupa Erasmus+ programı (2020-2022) çerçevesine kayıtlıdır.

Proje, eğitimcilerin ve yetişkinlerin sosyal ve profesyonel entegrasyonlarını kolaylaştırmak için gerekli olan yumuşak becerileri anlamaları ve sonuç olarak bu becerilere göre hareket etmelerini sağlamak için çaba gösterecektir. Yumuşak beceriler, çalışma ve başkalarıyla etkileşim kurma yeteneğini etkileyen karakter özellikleri veya kişilerarası yetenekler olarak tanımlanır.
Yetişkin eğitimciler ve öğretmenler, öğrencilere zorlukları anlamalarına ve bireysel veya toplu olarak yerel topluluklarında aktif vatandaşlar olarak hareket etmelerine yardımcı olacak bilgi ve pratik bilgiler sağlamada merkezi bir rol oynayabilir.

Bunu yapmak için Haziran 2021’den Mayıs 2023’e kadar 7 Avrupa ülkesinden (BE, CY, EE, FR, NO, SP, TR) iş ortakları aşağıdakiler üzerinde çalışacak :
1. Kültürel etkinlikleri (özellikle canlı performans etkinlikleri ve teknikleri) kullanarak katılımcı, güçlendirici ve özgürleştirici eğitim dizileri oluşturmalarını sağlamak için eğiticilere yönelik bir andragoji yöntemi ve eğitim kaynakları (Kullanıcılar – Eğitmenler/Danışmanlar/Öğretmenler için eğitim) oluşturulacak;
2. Eğitmenler eğitildikten sonra, savunmasız yetişkinlere (nihai yararlanıcılar) eşlik ederek, sosyal becerilerini topluma entegre etmek için geliştirilip ve harekete geçilecek.

Nihai yararlanıcılarla üç ana fırsat üzerinde çalışılacaktır:
1. Kâğıt, özellikle de sesli / video CV’ler ve hatta sunumlar oluşturmak için gösteri sanatları / hikaye anlatımı yoluyla kendini nasıl tanıtmalı…
2. Kökenler (aile, çevre, vb.) üzerine nesiller arası çalışma = başarılı bir profesyonel yönelim için öz-bilgi (kişinin özü / kişinin varlıkları) ve kişinin kişiliğine, isteklerine ve güçlü yönlerine uyarlanmış özgüveni üzerinde çalışma.
3. Değerli teknik becerilerin kazanılması ve bir ağ oluşturulması.
Bununla birlikte, aşağıdaki yumuşak becerilere özel olarak odaklanılacaktır: İletişim, Uyum, Problem çözme, Takım çalışması, Eleştirel düşünme, Çatışma çözümü ve Liderlik.