Produkter

Be Creative! prosjektpartnere har som mål å utvikle fire typer undervisningsmateriale:

Syv språk. Opplæringssettet består av instruksjonsprogram med praktiske øvelser. Dette inkluderer læringsmetoder, fremgangsmåter og materiell som gjør lærerne bedre rustet til å gjennomføre opplæringsaktiviteter innenfor formelle, ikke-formelle og uformelle rammer. Målet er å møte utfordringene med integrasjon og inkludering gjennom kultur og opplæringstilbud. Opplæringssettet vil inkludere innhold som er tilpasset spesifikke behov til de aktuellee brukerne.

Syv språk. Håndboken vil beskrive grunnleggende konsepter, definisjoner og innovative metodiske tilnærminger for bruk av kunst og kultur i klasserom og i ikke-formelle og uformelle læringsmiljø. Blant annet vil håndboken inkludere hvordan opplæringssettet og dets ressurser kan brukes effektivt for å implementere et omfattende opplæringsprogram.

For eksempel vil håndboken inkludere

a. teoretisk introduksjon, tilnærming og generelle idèer rundt inkludering og integrering av sårbare voksne ved bruk av kunst- og kulturaktiviteter;
b. konseptuel kunnskap og metodisk støtte;
c. best practice og suksesshistorier
d. aktivitetsforlag med vurderingmetoder og gjennomføringsscenario
e. nytt informasjon og anbefalinger og artikkelressurser

Syv språk. Opplæringsveiene vil bli formet og tilpasset brukernes behov slik at de kan forbedre sine ferdigheter og oppnå erfaring. Gjennom opplæringsveiene vil de kunne opprette egne nettbaserte portfolio som viser deres utvikling og hvilke ferdigheter de har tilegnet seg. En slik portfolio vil ikke kun inneholde resultatene de har oppnådd men også egne kommentarer, erfaringer, utfordringer de møtte gjennom aktivitetene de har gjennomført og kunnskapen de har tilegnet seg. De vil også kunne forsvare metodene de valgte og hvordan det de lærte kan overføres til andre situasjoner og benyttes i fremtidig virke. En slik portfolio innenfor Be Creative! opplæringsveier vil vise kompetanseutviklingen til eleven. Eleven må gjennom portfolioen vise en sporbar utvikling av sin kompetanse. Slik sporbarhet kan vises i forskjellige former:
a. Ressurser som inspirerte han/henne, for eksempel bøker, artikler eller websider;
b. Egne artikler relatert til øvelsesøkter, for eksempelt beskrivelse av aktiviteter, forberedeleser, gjennomførte øvelser osv.;
c. Vitenskaplige referanser relatert til innhold hvor det er nyttig;
d. Egne videoer, podcaster, bilder eller annen kunstnerisk produksjon
Dette verktøyet vil hjelpe elevene til å mobilisere og utnytte det de har lært i et lengre perspektiv og vil gi dem mulighet til å aktivt realisere avanserte kunstneriske oppgaver som forbedrer deres myke og tverrgående/overførbare ferdigheter.

Syv språk. Be Creative! e-læringsportal er et åpent læringssystem hvor prosjektmateriale vil be lastet opp og gjort tilgjengelig. Portalen er rettet mot både elever og lærere/instruktører. Den vil bevisstgjøre brukerne og inneholde informasjon om forskjellige innfallsvinkler relatert til bruk av kulturaktiviteter i opplæringsprosesser. Den vil inneholde interaktive læringsscenario, infografikk, videoer og/eller spillifisering. Læringsplattforment har flere funksjoner som vil bidra til å oppnå følgende hovemål for prosjektet:
a. Oppbevaringssted for åpne utdanningsressurser inkludert åpne pedagogiske ressurser utviklet i prosjekter;
b. Informasjonsmateriale som kan benyttes for å spre informasjon om prosjektets aktiviteter og leveranser for å sikre høyest mulig synlighet og kunnskap om prosjektet slik at metodene kan benyttes av nye brukere over tid;
c. Verktøy som hjelper med nettverksbygging mellom deltagerne, interessenter og andre relevante organisasjoner slik at prosjektverktøyene kan formidlers og utnyttes mer effektivt og av flere.;
d. Formidlingsportalen vil være en kilde til relevant informasjon, innhold, ressurser og metoder for bruk av kulturaktiviteter i opplæringsaktiviteter rettet mot inkludering og integrering av sårbare voksne, slik at mottakere forstår at metodene er relevante og har stor nytteverdi.