Manisa provinsiell direktorat for nasjonal utdanning er utdanningsmyndighet i Manisaprovinsen i Tyrkia. Manise er ansvarlig for formulering, implementering, kontroll og formidling av utdanningsaktiviteter i provinsen.
Det eksisterer 17 distriktsdirektorat og totalt 954 skoler, 18 voksenopplæringssenter og 52 yrkesfagsinstitusjoner under Manisa. Vårt direktorat er ansvarlig for implementering, administrasjon, organisering, tidsplanlegging, kontroll, utvikling og finansiering av utdanningsaktiviter i provinsen. Videre er direktoratet ansvarlig for å tilby seminarer, opplæringskurs, planleggingsmøtet og undervisningsmøter for å nå befolkningen nasjonalt. Manisa har som mål å gi elever gode verdier og søker veier for å finne gode løsninger på eksisterende og fremtidige problemer.

Website: manisa.meb.gov.tr/

Twitter :@il_mem_45

Facebook: @Manisameb

Instagram: @manisa_mem

Kontakt e-post: sinemerdem08@hotmail.com