INFODEF, Institutt for fremming av utvikling og opplæring, er et privat og uavhengig senter for forskning, utvikling og innovasjon. INFODEF har som oppdrag å utvikle og gjennomføre prosjekter som bidrar til å oppnå bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling gjennom opplæring, kultur og innovasjon.
Senteret utformer og utvikler innovative verktøy, metoder, produkter og tjenester som er tilpasset dagens sosiale og økonomiske utfordringer og gjør det mulig å forutse endringer som er nødvendige for å oppnå fremtidige mål og ønsker.
En av ekspertisen til INFODEF er utforming av innovative metoder og verktøy for å støtte aktiviteter innenfor arbeide med spesielle målgrupper som ungdom, migranter, lavutdannede voksne, personer med funksjonshemming, kriminelle og andre underpriviligerte grupper.
INFODEF har deltatt i eller koordinert 55 europeiske prosjekter innenfor feltet innovasjon gjeldende for unge voksne, utdanning og opplæring, støttet økonomisk av livslang læring, Erasmus+ eller Horizon 2020 programmen til den europeiske kommisjon.

Web-side: www.infodef.es

Kontakt e-post:  m.fernandez@infodef.es (María Fernández)