CIEP er en utdannelse- og opplæringstjeneste for den kristne arbeiderbevegelsen og dens konstituerende organisasjon som ANMC (Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes (+ 4 millioner medlemmer) og CSC (National Confederation of Christian trade unions (+ 1,5 millioner tilknyttede) og JOC ungdomsbevegelsen.
CIEP er aktiv innenfor opplæringsfeltet, oppfølging av ungdom og voksne i fransktalende deler av Belgia. CIEP tilbyr også verktøy og treningsaktiviteter (grasrotsundervisning og opplæring) hovedsaklig for ledere, medarbeidere og aktivister i sosiale organisasjoner, samt til sårbare grupper som arbeidssøkere, unge voksne, migranter og kvinner.
CIEP gjennomfører, som en opplærings og kulturbevegelse, en rekke informasjon, animasjon, utdannelse og treningsaktiviteter innenfore kultur, økonomi, sosiale forhold og politikk.
Hovedområdet for CIEP er å myndiggjøre individer og grupper ved å gi dem nødvendige hjelpemidler til å styrke dem som borgere og interessenter og gjøre det mulig for dem å delta i utviklingen av et åpent multikulturelt og demokratisk samfunn.
CIEP har utviklet ekspertise innenfor feltene: Sosial og yrkesmessig inkludering, multukulturelle utfordringer, landplanlegging, lokal utvikling, entreprenørskap, integrering av voksne, sosial turisme, likestilling, husøkonomi og ansvarlig forbruk og bærekraft.

Website :www.ciep.be

Kontakt e-post: ettaoufik.fathi@moc.be