Senter for sosial innovasjon (CSI) er en forsknings- og utviklingsorganisasjon som fokuserer på å fostre sosial innovasjon som kan lede til positive forandringer for lokale, regionale, nasjonale og globale enheter.
Disse enhetene inkluderer, men er ikke begrenset til, myndigheter, lokale administrasjonssenter, frivillige organisasjoner, kommersielle organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. CSI laget er sammensatt av åpnesinnede forskere, entreprenører, prosjektledere, instruktører og IT-spesialiseter. CSI har evne og kapasitet til å identifisere sosial behov, forme og implementere nye initativ og sørge for bærekraftig vekst. CSI sitt lag har ekspertise innenfor tradisjonell utdanning og e-læring, entreprenørskap, oppstartsbedrifter, innovasjon, kreativitet, forhandlinger, rådgivning innenfor intellektuelle rettigheter, sosialt ansvar, forretningsrådgivning, dataanalyse, informasjonsteknologi, prosjektledelse, prosjektevaluering, produktvalidering, opplæring og dataspill. CSI drar nytte av know-how og ferdigheter fra sitt store globale nettvekr som inkluderer akademiske institusjoner, IT selskaper, offentlige tjenester, internasjonale organisasjoner og oppstartsbedrifter.

Website: https://csicy.com/

Kontakt e-post: theodora.avraam@csicy.com (Theodora Avraam) & katerina@csicy.com (Katerina Theodoridou)