Som en ledelse- og koordinasjonsplattform for tiltak innenfor lokale interessentsystemer styrker AGFE (Forening for Europeisk Fondsadministrasjon) sammenhengen og effektiviteten av forskjellig offentlig innblanding innenfor feltene opplæring, arbeid og inkludering. AFGE samordner også finansiell støtte fra lokale myndigheter med staten, støttet av EU spesielt via the europeiske sosiale fond (ESF) og Erasmus+.

Website : https://www.agfe95.eu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/47906054/admin/
Kontakt e-post: beatrice.martins@agfe95.eu