Målsetninger

Be Creative! prosjektets målsetning er å underbygge muligheter for alle til å tilegne seg og utvikle sosiale ferdigheter for å stå sterkere i arbeidsmarkedet, sosiopedagogi og personlig utvikling, samt styrke deltagelsen i sivilsamfunnet og sosiale sammenhenger. Prosjektet vil derfor støtte og styrke utviklingen av nøkkelferdigheter for alle mennesker gjennom livet, inkludert kritisk tenking og kreativitet, samarbeid innenfor kunst og lære-og-lære ferdigheter.
Videre vil prosjektpartnerne bidra indirekte ved å utvide og utvikle ferdigheter til voksenopplæringslærere samtidig som de forbedrer metoder og verktøy gjennom effektiv bruk av innovative løsninger: utviklingen av en andragogisk metode og opplæringsressurser vil gjøre det mulig for disse lærerne å bygge deltagende og myndiggjørende og frigjørende opplæringssekvenser.

Det vil også bidra til følgende områder innenfor:

a) Den nye europeiske agendaen for kultur – COM (2018) 267 – som anerkjenner de sosial og politiske utfordringene Europa står ovenfor idag og ønsker å bidra mot europeisk samhørighet og integrasjon gjennom kultur. Den første målsetningen med agendaen er å utnytte styrken til kultur for å bidra til sosial samhørighet og velvære. Kunst og kultursektoren er muligens unik i sitt bidrag til europas innovasjonskapasitet, ved å bli drevet av en spesialisert arbeidsstyrke som er høyst mobil over landegrenser sier COM(2018) 267.

b) Den fornyede europeiske agenda for voksenoppløring under fire strategiske målsetninger identifisert av rådet for utdanning og opplæring 2020:

• Forbedre mulighetene for voksnes, uavhengig av kjønn, tilgang til læringsmuligheter av høy standard nårsomhelst i livet, for å promotere personlig og yrkesmessig utvikling, myndiggjøring, tilpasningsdyktighet, ansattbarhet og aktiv deltagelse i samfunnet;
• Å utvikle en ny tilnærmelse til voksenopplæring som fokuserer på læringsresultat og elevansvar og selvstyre.
• Å fostre større bevissthet blant voksen om at læring er en livslang aktivitet som de bør forfølge regelmessig i livet, og spesielt i perioder med arbeidsløshet eller karriereendringer;
• Å oppmuntre til utvikling av effektive livslange veiledningssystemer.

Prosjektpartnerne vil arbeide mot forbedring og utvidelse av læringstilbudet ved å sørge for fleksible læringsmuligheter skreddersydd til målgruppens behov og ved å verdsette ferdigheter tilegnet gjennom ikke-formell og uformell læring.
Be Creative! prosjektet vil foreslå læringstilbud tilpasset individuelle læringsbehov, annerkjennelse av fleksible modeller for læring. Det vil utvikle en skreddersydd e-læringsplattform innenfor globale ferdigheter gjennom kunst og kultur for sårbare målgrupper som støtter dem innenfor sosial inkludering og karrierevei, en fleksibel mikrolæringsvei innenfor globale ferdigheter for begge målgruppene. Det vil si lærere og brukere. De digitale ressursene vil være innenfor det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner og tilby en tematisk struktur av de forskjellige emnene.