Be creative! prosjektet.

Enhancing soft skills while performing – er en del av Erasmus+ programmet (2020-2022) for voksenopplæring / partnerskap innenfor kreativitet.

LES MER

Close

Prosjektet.

Prosjektets mål er å styrke læreres og voksnes forståelse av myke ferdigheter og bruk av slike ferdigheter, som er en nødvendig del av sosial og yrkesmessig integrasjon av unge voksne.
Myke ferdigheter er definert som karaktertrekk eller mellommenneskelige evner som påvirker evnen til arbeid og interaksjon med andre.
Voksenopplærere og lærere kan spille en sentral rolle i å tilby voksne studenter kunnskap og praktisk informasjon. Dette hjelper studentene til å forstå utfordringer de står overfor og opptre som aktive borgere i sitt lokalmiljø, både individuelt og kollektiv.

For å oppnå dette vil partnerorganisasjoner fra sju europeiske land (Belgia, Kypros, Estland, Frankrike, Norge, Spania og Tyrkia) arbeide med følgende fra juni 2021 til mai 2023:
1. Utvikle en andragogisk metode og opplæringsressurser for instruktører (brukere – opplæring for instruktører/lærere/rådgivere) som gjør det mulig for dem å bygge deltagende og frigjørende opplæringssekvenser ved bruk av kulturelle aktiviteter, spesielt opptredende aktiviteter og teknikker.
2. Når instruktørene er blitt opplært vil de støtte sårbare voksne elever (sluttbrukere) til å forbedre og mobilisere sine myke ferdigheter slik at de kan integrere seg bedre i samfunnet.

Tre elementer vil bli vektlagt i arbeidet med sluttbrukerne:
a. Hvordan introdusere seg selv gjennom opptreden eller historiefortelling, slik at de kan utforme en presentasjon av seg selv og produsere audio/video CV eller en god papirbasert CV.
b. Arbeide med familiebakgrunn og miljø for å gi bedre selvinnsikt (egen karakter i forhold til egne styrker) og selvtillit, slik at man kan oppnå god yrkesorientering tilpasset egen personlighet, ønsker og styrker.
c. Tilegne verdifulle tekniske ferdigheter og opprettelse av et nettverk

3. Et vesentlig fokus vil bli satt på følgende myke ferdigheter:
a. Kommunikasjon
b. Tilpassningsdyktighet
c. Problemløsing
d. Teamarbeid
e. Kritisk tenking
f. Konfliktløsing
g. Lederskap