Väljundid

Be creative! projekti partnerite eesmärk on välja töötada 4 peamist õppeväljundit:

– Koolituskomplekt, saadaval 7 keeles:
Komplekt koosneb koolitusprogrammist ja praktiliste vahendite kogumist, sealhulgas õpetamismeetodid, lähenemisviisid ja materjalid koolitajatele. Eesmärk on vastata kultuuri kaudu lõimumise ja kaasamise väljakutsetele koolitustegevuses. Koolituskomplekt sisaldab materjale, mis on kohandatud projektis osalejate ja kasusaajate erivajadustele.

– Koolitaja käsiraamat, mis on saadaval 7 keeles:
Käsiraamat sisaldab põhimõisteid, määratlusi ja uuenduslikke metoodilisi lähenemisviise kunsti ja kultuuri kasutamiseks klassiruumides ning mitteformaalsetes ja informaalsetes õppekeskkondades. Muuhulgas selgitatakse, kuidas saab koolituskomplekti ja selle ressursse tõhusalt kasutada ühtse koolitusprogrammi elluviimiseks.

For example, it will include

  • teda inspireerinud ressursid: lugemismaterjalid, veebisaidid …;
  • koolitustega seotud isiklikud materjalid (tegevuste kirjeldused, koolituste ettevalmistamine, harjutused jne);
  • sisuga seotud teaduslikud viited (analüüsivõrk, võrdlusmudel …);
  • isiklikud illustratsioonid, nt videod, heliribad, pildid, kunstilavastused jne.

See tööriist paneb õppijad pikas perspektiivis oma õpitu mobiliseerima ja ühendama ning annab neile võimaluse olla aktiivne keeruliste kunstiülesannete täitmisel, et parandada oma pehmeid ja läbivaid oskusi.

– E-õppe platvorm, saadaval 7 keeles:
Be creative! e-õppe platvorm on avatud õppesüsteem, kuhu projektimaterjalid üles laaditakse ja tehakse kättesaadavaks. See on suunatud nii õppijatele kui ka koolitajatele teadlikkuse tõstmiseks ja teadmiste arendamiseks erinevatest elementidest, mis on seotud kultuuritegevuse kasutamisega koolitusprotsessides interaktiivsete õppeelementide (nt stsenaariumid, infograafika, videod ja/või mängimine) kaudu.

Õppeplatvormil on mitu funktsiooni, mis aitavad saavutada järgmisi projekti peamisi eesmärke:
– avatud haridusressursside hoidla, mis pakub võrguruumi hõlpsaks ja tasuta juurdepääsuks projekti raames välja töötatud väljunditele;
– reklaamimeedia, et informeerida projektist, selle tegevustest ja väljunditest, tagamaks maksimaalne teavitamine, pikem mõju ja jätkusuutlikkus;
– võrgustikutööriist, mida jagavad osalejad, sidusrühmad ja muud huvitatud organisatsioonid eesmärgiga mitmekordistada teavitamise ja kasutamise mõju;
– levitamiskeskus: asjakohase teabe, sisu, ressursside ja metoodika allikas kultuuritegevuse kasutamiseks koolitustes, mis käsitlevad haavatavate täiskasvanute sisemist integreerimist eesmärgiga suurendada teadlikkust selle asjakohasusest ja kasulikkusest.