Kirjeldus: Koolituskeskus Vestifex arendab ja edendab täiskasvanute koolitust Ida-Virumaal Eestis. See loodi nende inimeste vajaduste rahuldamiseks, kes soovivad osaleda erinevates õpitegevustes, koolituskursustel, rahvusvahelistes projektides ja algatustes, et tõsta kutsekvalifikatsiooni ja isiklikult areneda.

Keskuse eesmärk on toetada kohaliku kogukonna inimesi elukestvas õppes, pakkudes täiskasvanuhariduse erinevaid võimalusi. Vestifex seisab Ida-Virumaal täiskasvanute koolitamise kvaliteedi tõstmise eest, edendab täiskasvanuharidust koostöös teiste koolitusteenuse pakkujatega ning edastab nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi uuendusi spetsialistidele.

Koduleht: https://www.vestifex.ee/ee

E-post: LEARNING@VESTIFEX.COM