Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk – MIR Kirjeldus: MiR on vanemate, laste ja noorte võrgustik, nende etnilistest ja sotsiaalsetest taustadest olenemata. Mitmekultuurilisest vaatenurgast pakub MiR teavet, nõustamist ja tuge päevahoiu, kooli, pereelu ja kogukonnaeluga seotud küsimustes. MiR tegutseb ka üksikute rühmade pressiesindajana kohtumistel võimude ja ühiskonnaga.

MiR-i visioon on ehitada sildu vanemate, laste, noorte ja ühiskonna vahel eesmärgiga parandada eluks vajalikke oskusi, üksteisemõistmist ja kõigi võrdset osalemist. Organisatsioon on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

Töö esimeste MiR-rühmade loomiseks algas 2002. aastal. Tol ajal oli MiR osa Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatavast projektist, mida juhtis riiklik alg- ja keskhariduse vanemate komitee (FUG). MiR-rühmade loomine oli osa strateegiast jõudmaks otse vanemate poolele, selle asemel et keskenduda ainult koolide ja omavalitsuste vahelisele seosele. See projekt oli kavas lõpetada 2006. aastal, kuid paljudel MiR-i rühmades aktiivsetel vanematel oli suur soov projektiga jätkata, seega kohtuti veel mitmeid kordi, et planeerida võrgustiku jätkamist. Seejärel loodi MiR sõltumatu organisatsioonina.

MiR-i visioon määrab kindlaks, millist tüüpi projektidega organisatsioonid ja kohalikud harud mis ajal tegelevad. Praegu osaleb MiR mitmetes projektides, kuid põhirõhk on ikkagi vanemate, noorte ja laste volitusel aktiivselt suhelda koolide, lasteaedade ja ühiskonnaga tervikuna. MiR-i paljude projektide hulgas on kõige edukam algatus kodutööde abi. Käimasolevate projektide ajakohastatud nimekirja leiate MiR-i veebisaidilt.

Koduleht: www.mirnett.org

Kontakt: post@mirnett.org