Kirjeldus:Manisa provintsi rahvahariduse direktoraat on Türgi Manisa provintsi haridusasutus, mis vastutab provintsis haridusürituste korraldamise, rakendamise, kontrolli ja levitamise eest.
Manisa provintsi rahvahariduse direktoraadi alluvuses on 17 piirkonna haridusdirektoraati ja kokku 954 kooli, 18 täiskasvanute ja riiklikku hariduskeskust ning 52 kutseõppeasutust. Direktoraat vastutab provintsi haridusürituste läbiviimise, juhtimise, korraldamise, ajakava, kontrolli, arendamise ja rahastamise eest.
Samuti vastutab seminaride, koolituste, koosolekute korraldamise eest, et jõuda riigis suurte massideni.
Manisa provintsi rahvahariduse direktoraadi eesmärk on integreerida õppijad kogu inimkonna väärtustesse ning otsida võimalusi praegustele ja võimalikele probleemidele lahenduste leidmiseks.

Koduleht: manisa.meb.gov.tr/

Twitter :@il_mem_45

Facebook: @Manisameb

Instagram: @manisa_mem

Kontakt: sinemerdem08@hotmail.com