Kirjeldus: Arengu ja Koolituse Edendamise Instituut INFODEF on era- ja sõltumatu teadus-, arendus- ja innovatsioonikeskus, mille missiooniks on kavandada ja ellu viia projekte, mis aitavad kaasa jätkusuutliku ja kaasava arengu saavutamisele hariduse, kultuuri ja innovatsiooni kaudu. Keskus kavandab ja arendab uuenduslikke tööriistu, metoodikaid, tooteid ja teenuseid, mis vastavad praegustele sotsiaalsetele ja majanduslikele väljakutsetele ning võimaldavad ette näha ja juhtida ühiskonnas tulevikueesmärkide ja eesmärkide saavutamiseks vajalikke muutusi. Üks INFODEFi põhiteadmiste valdkondi on uuenduslike metoodikate ja tööriistade väljatöötamine spetsialistide tegevuse toetamiseks, mis töötavad konkreetsete sihtrühmadega, nagu noored, sisserändajad, madala kvalifikatsiooniga täiskasvanud, puuetega inimesed, õigusrikkujad jt.
INFODEF on osalenud või koordineerinud 55 Euroopa noorte-, haridus- ja koolitusvaldkonna innovatsioonialast projekti, mis olid rahastatud Euroopa Komisjoni elukestva õppe, Erasmus+ või Horisont 2020 programmide kaudu.

Koduleht: www.infodef.es

Kontakt:  m.fernandez@infodef.es (María Fernández)