Center for Social Innovation – CSI Sotsiaalse innovatsiooni keskus (CSI) on teadus- ja arendusorganisatsioon, mis keskendub sotsiaalse innovatsiooni edendamisele, mis võib positiivselt muuta kohalikke, riiklikke, piirkondlikke ja globaalseid üksusi. Nende üksuste hulka kuuluvad muu hulgas valitsused, kohalikud haldusasutused, mittetulundusühingud, äriüksused ja haridusasutused. CSI meeskond koosneb avatud mõtlemisega, kogu vajaliku varustusega teadlastest, ettevõtjatest, projektijuhtidest, koolitajatest ja infotehnoloogia spetsialistidest. CSI hõlmab suutlikkust tuvastada sotsiaalseid vajadusi, kavandada ja ellu viia kohandatud algatusi ning tagada jätkusuutlik majanduskasv. CSI meeskonna valdkonnad on traditsioonilise hariduse ja e-õppe valdkonnad, ettevõtlus, start-up’id, innovatsioon, loovus, läbirääkimised, intellektuaalomandi nõustamisteenused, sotsiaalne vastutus, ärinõustamise lahendused, andmeanalüüs, infotehnoloogia, projektijuhtimine, projektide hindamisteenused, toodete valideerimine, koolitused ja arvutimängud. CSI ammutab oskusteavet ja oskusi oma laiast ülemaailmsest võrgustikust, kuhu kuuluvad akadeemilised asutused, IT-ettevõtted, avalikud teenused, rahvusvahelised organisatsioonid, start-up’id ja avalikud teenused.

Koduleht: https://csicy.com/

Kontakt: theodora.avraam@csicy.com (Theodora Avraam) & katerina@csicy.com (Katerina Theodoridou)