The Project.

Projekti eesmärk on koolitajate ja täiskasvanute jõustamine läbivate oskuste mõistmisel ning sellel põhineval tegutsemisel. Läbivaid oskusi mõistetakse projektis kui iseloomuomadusi või sotsiaalseid oskusi, mis on vajalikud toimetulekuks töös ja elus.
Täiskasvanute koolitajad ja juhendajad võivad mängida keskset rolli, pakkudes õppijatele teadmisi ja praktilist teavet, mis aitab neil väljakutsetest aru saada ja tegutseda aktiivsete kodanikena oma kohalikes kogukondades olgu siis individuaalselt või teistega koos.

Selleks töötavad juunist 2021 kuni maini 2023 partnerid seitsmest Euroopa riigist:
1. andragoogilise meetodi ja koolitajatele mõeldud koolitusressursside loomisel, mis võimaldaks neil luua kultuuritegevusi (eriti elava etenduse tegevusi ja tehnikaid), kasutades osalevaid, võimestavaid ja emantsipeerivaid koolitusjärjestusi;
2. kui koolitajad on koolitanud, juhendavad nad haavatavaid täiskasvanud õppijaid (lõplikke abisaajaid), et nad suudaksid parandada ja mobiliseerida oma läbivaid oskusi ühiskonna integreerimiseks.

Koos lõplike abisaajatega töötatakse kolme põhiaspekti kallal:
1. Kuidas tutvustada ennast läbi etenduskunstide / jutustamise…, et luua paberil, kuid eelkõige audio-/videokavaga CVd;
2. Põlvkondadevaheline töö päritoluga (perekond, keskkond jne) = töö eneseteadmisega (oma olemus / oma varad) ja enesekindlusega eduka kutsealase orienteerumise jaoks / kohandatud oma isiksuse, soovide ja tugevustega.
3. Väärtuslike tehniliste oskuste omandamine ja võrgustiku loomine.
Erilist tähelepanu pööratakse siiski järgmistele pehmetele oskustele: suhtlemine, kohanemisvõime, probleemide lahendamine, meeskonnatöö, kriitiline mõtlemine, konfliktide lahendamine ja juhtimine.