Περιγραφή: Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Vestifex αναπτύσσει και προωθεί την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ida-Virumaa της Εσθονίας. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών που θέλουν να λάβουν μέρος σε διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες, μαθήματα κατάρτισης, διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Στόχος του κέντρου είναι να στηρίζει τα άτομα της τοπικής κοινότητας στη δια βίου μάθηση, προσφέροντας διάφορες ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Vestifex υποστηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ida-Virumaa, προωθεί την εκπαίδευση ενηλίκων σε συνεργασία με άλλους παροχείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών και μεταδίδει τόσο τοπικές όσο και διεθνείς καινοτομίες σε ειδικούς.

Ιστοσελίδα: https://vestifex.com/

E-post: LEARNING@VESTIFEX.COM