Περιγραφή: Το MiR είναι ένα δίκτυο γονέων, παιδιών και νέων ανεξαρτήτως εθνικής και κοινωνικής προέλευσης. Με μια πολυπολιτισμική οπτική γωνία, το MiR παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με τον παιδικό σταθμό, το σχολείο, την οικογενειακή ζωή και την κοινοτική ζωή. Το MiR ενεργεί επίσης ως εκπρόσωπος των ατομικών ομάδων σε συναντήσεις με τις αρχές και την κοινωνία.

Το όραμα της MiR είναι να χτίσει γέφυρες μεταξύ γονέων, παιδιών, νέων και κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων ζωής, την αμοιβαία κατανόηση και την ισότιμη συμμετοχή όλων. Η οργάνωση είναι πολιτικά και θρησκευτικά ανεξάρτητη.

Οι εργασίες για τη δημιουργία των πρώτων ομάδων MiR ξεκίνησαν το 2002. Εκείνη την εποχή, η MiR αποτελούσε μέρος ενός προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και το οποίο καθοδηγούσε η Εθνική Επιτροπή Γονέων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (FUG). Η δημιουργία των ομάδων MiR ήταν μέρος της στρατηγικής για την άμεση προσέγγιση των γονέων αντί να επικεντρώνεται μόνο στη σύνδεση μεταξύ των σχολείων και των δήμων. Το έργο αυτό είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2006, αλλά πολλοί γονείς που δραστηριοποιούνταν στις ομάδες MiR είχαν την έντονη επιθυμία να συνεχίσουν το έργο και συναντήθηκαν αρκετές φορές για να σχεδιάσουν τη συνέχιση του δικτύου. Το MiR ιδρύθηκε τότε ως ανεξάρτητος οργανισμός.

Το όραμα του MiR καθορίζει τα είδη των προγραμμάτων των οργανώσεων και των τοπικών παραρτημάτων που λειτουργούν ανά πάσα στιγμή. Σήμερα, η MiR συμμετέχει σε διάφορα έργα, αλλά η κύρια εστίασή της είναι η ενδυνάμωση των γονέων, των νέων και των παιδιών ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και την κοινωνία στο σύνολό της. Μεταξύ των πολλών έργων της MiR, η Υπηρεσία υποστήριξης μαθητών στο σπίτι είναι μια από τις πρωτοβουλίες με την μεγαλύτερτη επιτυχία. Ένας ενημερωμένος κατάλογος των εν εξελίξει έργων μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο της MiR.

Δικτυακός τόπος: www.mirnett.org

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: post@mirnett.org