Περιγραφή: Το CIEP είναι η υπηρεσία εκπαίδευσης και κατάρτισης του Χριστιανικού Εργατικού Κινήματος οργανισμούς δικτύου όπως η ANMC – Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes (+ 4 εκατομμύρια μέλη) και η CSC – Εθνική Συνομοσπονδία Χριστιανικών συνδικάτων (+ 1,5 εκατομμύρια θυγατρικές) και το κίνημα νεολαίας JOC. Το CIEP δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης, της συνοδείας και της ευαισθητοποίησης νέων και ενηλίκων στο γαλλόφωνο Βέλγιο, παρέχει εργαλεία και δραστηριότητες κατάρτισης ( λαική εκπαίδευση και κατάρτιση), κυρίως για διευθυντικά στελέχη, προσωπικό και ακτιβιστές κοινωνικών οργανώσεις, καθώς και για ευάλωτα κοινά όπως άτομα που αναζητούν εργασία, νέοι, μετανάστες και γυναίκες.

Το CIEP λειτουργέι ως εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κίνημα, μια ολόκληρη σειρά δραστηριοτήτων ενημέρωσης, εμψύχωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Το κύριο μέλημα του CIEP είναι η ενδυνάμωση ατόμων και ομάδων παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να τους βοηθήσουν στη δέσμευσή τους ως πολίτες και φορείς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας ανοιχτής πολυπολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας. Το CIEP ανέπτυξε μια τεχνογνωσία στους τομείς: κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, θέματα πολυπολιτισμικότητας, χωροταξικός σχεδιασμός, τοπική ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, ένταξη ενηλίκων, κοινωνικός τουρισμός, ισότητα φύλων, κοινωνική οικονομία και υπεύθυνη κατανάλωση και βιωσιμότητα.

Ιστοσελίδα:www.ciep.be

Email επικοινωνίας: ettaoufik.fathi@moc.be