Αποτελέσματα

Οι εταίροι του έργου Be Creative! στοχεύουν στην ανάπτυξη 4 βασικών υποστηρικτικών υλικών:

Διαθέσιμο σε 7 γλώσσες:
Το υλικό αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ένα σύνολο πρακτικών πόρων. Αυτό περιλαμβάνει διδακτικές μεθόδους, προσεγγίσεις και υλικά για τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών στις διδακτικές τους δραστηριότητες σε τυπικά, μη τυπικά και ανεπίσημα περιβάλλοντα. Στόχος είναι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ένταξης και της ένταξης μέσω του πολιτισμού στις εκπαιδευτικές προσφορές. Θα περιλαμβάνει περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών και των δικαιούχων του έργου.

Διαθέσιμο σε 7 γλώσσες:
Το εγχειρίδιο θα καθορίσει βασικές έννοιες, ορισμούς και καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη χρήση της τέχνης και του πολιτισμού στις τάξεις και σε μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Θα καλύψει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό υλικό και οι πόροι του μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να βοηθήσουν στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης.

Για παράδειγμα, θα περιλαμβάνει

  • θεωρητική εισαγωγή, προσεγγίσεις και γενικές έννοιες σχετικά με την εισαγωγή και ενσωμάτωση ευάλωτων ενηλίκων που χρησιμοποιούν καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ·
  • εννοιολογική γνώση και μεθοδολογική υποστήριξη ·
  • καλές πρακτικές, επιτυχημένες και εμπνευσμένες εμπειρίες ·
  • προτεινόμενες δραστηριότητες με δυναμικές και μεθοδολογίες αξιολόγησης και σενάρια
  • χρήσιμες πληροφορίες, επιπρόσθετες αναγνώσεις και συστάσεις.

Διαθέσιμο σε 7 γλώσσες:
Τα μονοπάτια κατάρτισης θα σχεδιαστούν και θα προσαρμοστούν στις ανάγκες των δικαιούχων με τη δυνατότητα να ενισχύσουν την εμπειρία και τις δεξιότητές τους, επιλέγοντας τη μορφή ενός πρακτικού διαθέσιμο διαδικτυακά ή σε φυσική μορφή πορτφόλιου. Θα επιτρέψει στους μαθητές να συγκεντρώσουν όλα όσα έμαθαν: δεν θα τα απαριθμήσουν απλά, αλλά θα τα σχολιάσουν, εξηγώντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, την αξία ορισμένων μεθόδων που επιλέχθηκαν, αυτές που θα μπορούσαν να μεταφέρουν σε άλλες καταστάσεις και αυτές
τα δικά τους, ακόμη και αυτά που μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν.

Τα μονοπάτια σχετικά με το πορτφόλιο Be Creative! φανερώνουν στοιχεία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων από τον μαθητή. Ο μαθητής θα πρέπει να δείξει στοιχεία για την επαγγελματική του εξέλιξη επιλέγοντας στοιχεία που επιδεικνύουν αυτήν την ανάπτυξη. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές:
– πόροι που τον ενέπνευσαν: αναγνώσεις, ιστότοποι…
– προσωπικές παραγωγές που σχετίζονται με εκπαιδευτικές συνεδρίες (περιγραφή δραστηριοτήτων, προετοιμασία εκπαιδευτικών συνεδριών, ασκήσεις …) ·
– επιστημονικές αναφορές που σχετίζονται με το περιεχόμενο, όταν είναι χρήσιμες (πλέγμα ανάλυσης, μοντέλο αναφοράς…),
– προσωπικές εικονογραφήσεις όπως βίντεο, μουσική υπόκρουση, εικόνες, καλλιτεχνικές παραγωγές κ.λπ.

Αυτό το εργαλείο θα βοηθήσει τους μαθητές να κινητοποιηθούν και να συνδυάσουν τη μάθησή τους μακροπρόθεσμα και θα τους δώσει την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν στην υλοποίηση πολύπλοκων έργων τέχνης που ενισχύουν τις απαλές και εγκάρσιες δεξιότητές τους.

Διαθέσιμο σε 7 γλώσσες:
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Be Creative! είναι ένα ανοιχτό σύστημα εκμάθησης όπου το υλικό του έργου θα ανεβαίνει και θα γίνεται προσβάσιμο. Απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευόμενους όσο και σε εκπαιδευτές με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη γνώσεων για διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις διαδικασίες κατάρτισης, μέσω διαδραστικών στοιχείων μάθησης όπως σενάρια, infographics, βίντεο και/ή παιχνιδοποίηση.

Η Πλατφόρμα Μάθησης θα έχει διάφορες λειτουργίες, βοηθώντας στην επίτευξη των ακόλουθων βασικών στόχων του έργου:
– Πηγή ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, προσφέροντας έναν διαδικτυακό χώρο για την δημιουργία των αποτελεσμάτων OER του έργου, με ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση.
– προωθητικά μέσα για τη διάδοση του έργου, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του, εξασφαλίζοντας μέγιστη προβολή μεγαλύτερο αντίκτυπο και βιωσιμότητα ·
– εργαλείο δικτύωσης, το οποίο μοιράζονται οι συμμετέχοντες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλοι σχετικοί ή/και ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, με στόχο τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων της διάδοσης και της εκμετάλλευσης ·
– πλατφόρμα διάδοσης: πηγή σχετικών πληροφοριών, περιεχομένου, πόρων, μεθοδολογιών για τη χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε χώρους κατάρτισης που αφορούν την ένταξη και την ένταξη ευάλωτων ενηλίκων, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συνάφεια και τη χρησιμότητά τους.